top of page

Hållbarhet

Att arbeta med produkter och material av hög kvalitet samt i största mån använda lokala leverantörer och samarbetspartners är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Vi arbetar även med att ta fram egna produkter som håller kraven på kvalité och estetik. 

 

Vi ser till att hålla hög kompetens inom hållbara arbetsmetoder och miljömärkningar för att göra bra långsiktiga och hållbara val. Vi arbetar alltid för att få en bra balans mellan hårdgjorda och gröna ytor. Detta för att bidra till god vattenavrinning, binda kol samt för att gynna den biologiska mångfalden.

bottom of page